Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Zespół

ZESPÓŁ MUZYCZNY „ TAKIE CHŁOPAKI I…”

Zespół muzyczny „ Takie Chłopaki I...” - zespół liczy kilkoro muzyków.Kierownikiem muzycznym i artystycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby Zespołu odbywają się raz w tygodniu, w piątek lub częściej w zależności od potrzeb. Dodatkowo pan Pawlewski udziela lekcji gry na instrumentach - (dla członków zespołu). Muzycy prezentują swoje talenty i umiejętności na licznych imprezach organizowanych przez Centrum oraz jako goście uroczystości gminnych, powiatowych, regionalnych i innych. Są współorganizatorami cyklicznej imprezy – Spotkania Zespołów pod nazwą „ A mnie jest szkoda lata…”.