Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Warsztaty, zespoły i koła zainteresowań

Grafik zajęć

Czytaj więcej...

Regulamin zajęć i płatności

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach (kliknij aby pobrać) I. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 1. Decyzję o odpłatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Kamieńcu podejmuje Dyrektor. Lista zajęć wraz z wysokością opłat jest podawana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku kulturalnego (na tablicy ogłoszeń w

Czytaj więcej...

Płatności za zajęcia

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA NAUKA GRY NA GITARZE – 50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA PERKUSJI – 50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE–50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA INNYCH INSTRUMENTACH - 50,00 zł/m-c KLUB MALUCHA – 40,00 zł/m-c TANIEC – 50,00 zł/m-c ZUMBA– 60,00 zł/m-c ZABAWA PRZEZ TANIEC – 40,00 zł/m-c WARSZTATY W

Czytaj więcej...

Klub Malucha

Klub Malucha Od kwietnia 2019 CKiBP uruchomiło zajęcia dla małych dzieci w wieku 1-3 lat. Instruktorem jest Pani Ewelina Skrzypczak . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci  maja możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych , muzycznych i plastycznych.    

Czytaj więcej...

Warsztaty keyboardowe

Warsztaty keyboardowe  

Czytaj więcej...

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne Warsztaty wokalne dla dzieci –zajęcia pod kierunkiem Pana Popiołkiewicza odbywają się raz w tygodniu. Dzieci kształcą swoje umiejętności i talenty wokalne a następnie prezentują je w czasie różnych imprez i uroczystości np. podczas Festiwalu Piosenki Wszelakiej „Mikrofon nie gryzie”. Część dzieci tworzy g

Czytaj więcej...

Koło plastyczne

Koło plastyczne Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzone przez Panią Jagodę Kozłowską. Członkowie spotykają się raz w tygodniu. Plastycy dbają także o estetyczny wizerunek biblioteki, wystawiając swoje prace.      

Czytaj więcej...

Sekcja perkusistów

Sekcja perkusistów Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W związku z dużym zainteresowaniem kolejnych adeptów gry na perkusji Biblioteka postanowiła zakupić kolejny zestaw perkusyjny. Młodzi perkusiści

Czytaj więcej...

Sekcja gitarzystów

Sekcja gitarzystów Nauka gry na gitarze – klasycznej, akustycznej i ukulele; w zajęciach prowadzonych od listopada przez Pana Marcina Gabryelczka, które odbywają się w czwartki i piątki uczestniczy jedenaścioro uczniów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. Gitarzyści wraz z opiekunem uświetnili swoją artystyczną

Czytaj więcej...

Zespół

Zespół muzyczny „Takie Chłopaki i…” Zespół muzyczny „ Takie Chłopaki I...” - zespół liczy sześcioro muzyków : saksofoniści, perkusista, gitarzyści, trębacz i akordeonista. Kierownikiem muzycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby odbywają się raz w tygodniu, w piątek lub czę

Czytaj więcej...

Zespół śpiewaczy

Zespół śpiewaczy „ ZGODA” Zespół "Zgoda" grupa seniorów  liczy 16 osób. Spotkania zespołu odbywały się raz w tygodniu, we czwartki. Opiekę artystyczną nad Zespołem sprawuje Pani Małgorzata Stachowiak, a o oprawę muzyczną, repertuar i aranżacje dba Pan Wojciech Pawlewski. Zespół  działa od 1

Czytaj więcej...

Joga

Joga Warsztaty jogi dla dorosłych – jedna grupa prowadzona przez panią Agnieszkę Pańczak.

Czytaj więcej...

Taniec

Taniec  Zajęcia z tańca nowoczesnego – hip-hop prowadzone przez Pana Piotra Szwarca; utworzono dwie grupy liczące dwudziestu uczestników, które spotykają się raz w tygodniu, chętni uczestnicy warsztatów wzięli udział w Turnieju Tanecznym Live Emotion w Kościanie. W najbliższym czasie zostaną uruchomione zajęcia z ak

Czytaj więcej...

Zumba

Zumba Zumba – zajęcia prowadzone przez Panią Jagodę Kaczmarek.

Czytaj więcej...

Zabawa przez taniec

Zabawa przez taniec  Zabawa przez taniec – zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne dla dzieci prowadzone przez Panią Jagodę Kaczmarek.

Czytaj więcej...