Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Warsztaty, zespoły i koła zainteresowań

Grafik zajęć

Czytaj więcej...

Regulamin zajęć i płatności

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach (kliknij aby pobrać) I. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 1. Decyzję o odpłatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Kamieńcu podejmuje Dyrektor. Lista zajęć wraz z wysokością opłat jest podawana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku kulturalnego (na tablicy ogłoszeń w

Czytaj więcej...

Płatności za zajęcia

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA NAUKA GRY NA GITARZE – 50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA PERKUSJI – 50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE–50,00 zł/m-c NAUKA GRY NA INNYCH INSTRUMENTACH - 50,00 zł/m-c KLUB MALUCHA – 40,00 zł/m-c WARSZTATY WOKALNE I INNE (NP. PLASTYCZNE) - 50,00 zł/semestr Opłaty za zajęcia należy wnosić nie pó

Czytaj więcej...

Klub Malucha

Od kwietnia 2019 CKiBP uruchomiło zajęcia dla małych dzieci w wieku 1-3 lat. Instruktorem jest Pani Agnieszka Słomska . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci  maja możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych , muzycznych i plastycznych.

Czytaj więcej...

Warsztaty keyboardowe

WARSZTATY KEYBOARDOWE Nauka gry na keyboardzie - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza. W zajęciach warsztatów muzycznych uczestniczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. W kwietniu odbywa się Festiwal Keyboardowy „ TEN TON”, na którym młodzi muzycy i zaproszeni goście mogą p

Czytaj więcej...

Koło plastyczne

KOŁO PLASTYCZNE Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzone przez Panią Jagodę Kozłowską. W związku z dużym zainteresowaniem utworzono cztery grupy wiekowe, których członkowie spotykają się jeden raz w tygodniu, w piątek. Plastycy dbają także o estetyczny wizerunek biblioteki, wystawiając swoje prace. W czerwcu 2016 roku pod kieru

Czytaj więcej...

Sekcja perkusistów

SEKCJA PERKUSISTÓW Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczy dwanaścioro dzieci i młodzieży. W związku z dużym zainteresowaniem kolejnych adeptów gry na perkusji Biblioteka postanowi

Czytaj więcej...

Sekcja gitarzystów

SEKCJA GITARZYSTÓW Nauka gry na gitarze – prowadzona przez Pana Jana Janurę. Zajęciaodbywają się w poniedziałki i bierze w nich udział 16 uczestników w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Gitarzyści wraz z opiekunem uświetnili swoją artystyczną obecnością wiele uroczystości i imprez. Są pomysłodawcami i organizato

Czytaj więcej...

Zespół

ZESPÓŁ MUZYCZNY „ TAKIE CHŁOPAKI I…” Zespół muzyczny „ Takie Chłopaki I...” - zespół liczy kilkoro muzyków.Kierownikiem muzycznym i artystycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby Zespołu odbywają się raz w tygodniu, w piątek lub częściej w zależności od potrzeb. Dodatkowo p

Czytaj więcej...

Zespół śpiewaczy

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ ZGODA” Zespół "Zgoda" działa już od 20-tu lat, uczestnicząc i organizując liczne imprezy na terenie gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.: Spotkanie Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych „ A mnie jest szkoda lata” w Kamieńcu, Piknik Charytatywny "Zdążyć z pomocą", Krajowy Festi

Czytaj więcej...

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI  Instruktor - Pani Olga Horowska. W odpowiedzi na liczne prośby zainteresowanych utworzono grupy wiekowe, w tym dla dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Czytaj więcej...

Warsztaty teatralne

WARSZTATY TEATRALNE Koło teatralne – prowadzone przez Panią Agnieszkę Popiołkiewicz. W spotkaniach uczestniczy kilkanaścioro dzieci w wieku szkolnym. Swoimi dokonaniami scenicznymi młodzi aktorzy dzielą się podczas wszystkich bibliotecznych projektów artystycznych.W 2016 roku zajęcia zostały zawieszone.

Czytaj więcej...