Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Warsztaty keyboardowe

WARSZTATY KEYBOARDOWE

Nauka gry na keyboardzie - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza. W zajęciach warsztatów muzycznych uczestniczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. W kwietniu odbywa się Festiwal Keyboardowy „ TEN TON”, na którym młodzi muzycy i zaproszeni goście mogą prezentować swoje umiejętności.

Warsztaty wokalne dla dzieci –zajęcia pod kierunkiem Pana Popiołkiewicza odbywają się raz w tygodniu. Dzieci kształcą swoje umiejętności i talenty wokalne a następnie prezentują je w czasie różnych imprez i uroczystości.