Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Struktura organizacyjna

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki
mgr Małgorzata Stachowiak

tel. 0614430455
e-mail biblioteka.pub@wp.pl  

DZIAŁ FINANSOWO ORGANIZACYJNY 

Główna Księgowa

Sylwia Szawerdak
tel 0614430455


DZIAŁ GROMADZENIA OPRACOWANIA  UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
WYPOŻYCZALNIA 
Ewa Rabiega

tel. 0614430455
e-mail biblioteka-kam@wp.pl