Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Sekcja perkusistów

SEKCJA PERKUSISTÓW

Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczy dwanaścioro dzieci i młodzieży. W związku z dużym zainteresowaniem kolejnych adeptów gry na perkusji Biblioteka postanowiła zakupić kolejny zestaw perkusyjny. Młodzi perkusiści aktywnie uczestniczyli we wszystkich artystycznych projektach Centrum a także jako goście w imprezach organizowanych na terenie powiatu. Są inicjatorami koncertów charytatywnych dla chorych na nowotwory - pacjentów Klinicznego Szpitala UM w Poznaniu, nawiązując ścisłą współpracę z wolontariuszami z Fundacji „ Dobrze, że jesteś”.