Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Sekcja gitarzystów

SEKCJA GITARZYSTÓW

Nauka gry na gitarze – prowadzona przez Pana Jana Janurę. Zajęciaodbywają się w poniedziałki i bierze w nich udział 16 uczestników w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Gitarzyści wraz z opiekunem uświetnili swoją artystyczną obecnością wiele uroczystości i imprez. Są pomysłodawcami i organizatorami imprezy „ Majówka z Biblioteką”. Cyklicznie w grudniu organizują spotkania w poezją pt. „Między słowem a dźwiękiem”.