Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Rok 2010

Biblioteka wraz z grupami artystycznymi działającymi przy instytucji zorganizwała i brała udziała we wpsółorganizowaniu imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, w tym między innymi:
 
1. Występy z okazji XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

2. Z okazji Dnia Dziecka odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Wiesławem Drabikiem organizowane i finansowane przez Bibliotekę w dniu 09.06.2010 w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, Konojadzie oraz Parzęczewie.
 
3. Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczy w Grodzisku Wielkopolskim.
 
4. Aktywny udział w realizacji filmu promującego gminę Kamieniec pt. "Europrowincja".
 
5. Artystyczny udział w Półmaratonie Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim.
 
6. Spotkanie z wielkopolską gwarą "Komornickie Betki" w Komornikach.
 
7. "Majówka w Kotuszu" - z muzyką, tańcem, kabaretem i spiewem.
 
8. Wojewódzki Festyn Emerytów i Rencistów w Młodzikowie.
 
9.Zabawa integracyjna dla radnych i sołtysów Gminy Kamieniec.
 
10. 80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu.
 
11. Gminne Dożynki w Lubiechowie. 

12. I Wernisaż Talentów - impreza zorganizowana w ramach projektu

Leader - "Wydarzenie lokalnch strategii rozwoju", której celem podstawowym był zakup sprzętu nagłaśniającego, niezbędnego do właściwej działalności Biblioteki.
 
13. Udział w Pikniku w Rakoniewicach organizowanym przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, na którym prezentowano działalność Biblioteki w związku z realizacją projektów.
 
14. Występy artystyczne z okazji realizacji projektu "Nasze kulturowe dziedzictwo".
 
15. Udział w imprezach organizowanych przez Gminne Stowarzyszenie Kobiet i  Związek Emerytów i Rencistów.
 

16. "Andrzejkowy Podwieczorek" - impreza dla mieszkańców gminy z prezentacją dorobku artystycznego grup działających przy Bibliotece.
 

17. Wystepy artystyczne zespołu ZGODA oraz dzieci grających na keyboardach i śpiewających z okazji nadania odznaczeń jubilatom z gminy Kamieniec obchodzących ZŁOTE GODY.
 
18. Występy młodych keyboardzistów i wokalistów oraz zespołu ZGODA na Wigilii dla seniorów, samotnych i chorych przez OPS i Stowarzyszenie Kobiet w Parzęczewie.