Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Płatności za zajęcia

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

  • GITARA – 50,00 zł/m-c
  • PERKUSJA – 40,00 zł/m-c
  • KEYBORD – 40,00 zł/m-c
  • KOŁO PLASTYCZNE - 50,00 zł za rok szkolny
  • KLUB MALUCHA – 10,00 zł/m-c

Opłaty za zajęcia należy wnosić nie później, niż do końca miesiąca, którego dotyczy wpłata, przelewem na konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS o/Kamieniec