Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Klub Malucha

Od kwietnia 2019 CKiBP uruchomiło zajęcia dla małych dzieci w wieku 1-3 lat. Instruktorem jest Pani Agnieszka Słomska . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci  maja możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych , muzycznych i plastycznych.