Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI 

Instruktor - Pani Olga Horowska.
W odpowiedzi na liczne prośby zainteresowanych utworzono grupy wiekowe, w tym dla dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.