Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Finał projektu

Gmina Kamieniec we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej, wspólnie realizowała projekt "CYFROWA WIELKOPOLSKA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (E-Senior 65+). Koordynowanie współpracy z fundacją prowadziło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu.

W proces rekrutacji seniorów  bardzo aktywnie włączyły się  pracownice CKiBP, propagując projekt szczególnie wśród członków Kamienieckiego Koła Emerytów i Rencistów. W rezultacie osób chętnych do udziału w projekcie było znacznie więcej niż miejsc i nie wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć.

30 seniorów w wieku powyżej 65 lat w trzech 10- osobowych grupach brało  udział w darmowym szkoleniu z obsługi urządzeń i narzędzi cyfrowych .Seniorzy uczyli się korzystania z komputerów, tabletów i smartfonów. 

Kurs umożliwił każdemu uczestnikowi nabycie praktycznej umiejętności obsługi komputera, Internetu, tabletu, a także innych urządzeń IT. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmowały 15 spotkań tematycznych w wymiarze łącznym 90 godzin. W ramach programu rozwoju kompetencji cyfrowych Uczestnicy Projektu  zrealizowali także piękne projekty animacyjne na wspólnej wyprawie do Parku Krajobrazowego i Pałacu w Rogalinie, zaś na zakończenie  udziału w projekcie otrzymali na własność tablety. Uroczystość wręczenia dyplomów i świadectw ukończenia kursu odbyła się w restauracji „Prowincja”, na którym podziękowano za profesjonalizm prowadzącemu zajęcia panu Dariuszowi Piotrowskiemu                         oraz CKiBP za wzorowe zorganizowanie warunków umożliwiających realizację projektu.