Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Finał projektu „ Cyfrowa Wielkopolska”

Po raz kolejny Gmina Kamieniec we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej, wspólnie realizowała projekt "CYFROWA WIELKOPOLSKA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (E-Senior 65+). Koordynowanie współpracy z fundacją prowadziło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu.

       W proces rekrutacji uczestników kursu bardzo aktywnie włączyły się  pracownice CKiBP, propagując projekt na stronie internetowej oraz ogłoszeniach. W rezultacie wszystkie chętne osoby mogły uczestniczyć w projekcie. Około 20 seniorów w wieku powyżej 65 lat w dwóch wielu  grupach brało  udział w darmowym szkoleniu z obsługi urządzeń i narzędzi cyfrowych. Kurs umożliwił każdemu uczestnikowi nabycie praktycznej umiejętności obsługi komputera, Internetu, tabletu, a także innych urządzeń IT. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmowały kilkanaście spotkań tematycznych w wymiarze łącznym 90 godzin. W ramach programu rozwoju kompetencji cyfrowych Uczestnicy Projektu  zrealizowali także piękne projekty animacyjne na temat atrakcji Kamieńca i okolicy a także swoich zainteresowań i pasji, zaś na zakończenie  udziału w projekcie otrzymali na własność tablety. Uroczystość wręczenia dyplomów i świadectw ukończenia kursu odbyła się w restauracji „Prowincja”, na którym podziękowano za profesjonalizm i twórcze zaangażowanie trenerowi prowadzącemu zajęcia, panu Dariuszowi Piotrowskiemu   oraz  CKiBP za wzorowe zorganizowanie warunków umożliwiających realizację projektu i na ręce pani dyrektor Centrum wręczono upominek w postaci zestawu mikrofonów bezprzewodowych.