Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

„ CYFROWA WIELKOPOLSKA” – „ Cyfrowa Gmina”

 W piątek 26 kwietnia w  Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu odbyło się organizacyjne spotkanie osób, które wcześnie zadeklarowały swój udział w realizacji projektu „ Cyfrowa Wielkopolska” skierowanego do mieszkańców Gminy w wieku 65 lat i powyżej. Głównym celem Projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie potrzeb na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. Odbiorcy Programu otrzymają minimum 3 miesiące wsparcia oraz realizację projektów animacyjnych w środowisku lokalnym. Chętnych mieszkańców całej Gminy podzielono na trzy grupy, które od 6 maja rozpoczynają bezpłatne szkolenie komputerowe. Życzymy wytrwałości, ciekawych działań animacyjnych oraz zdobycia certyfikatów.